Moderniosios tapatybės ideologinio naratyvo tekstynas

 1. Įvadas
 2. Moderniosios tapatybės ideologinio naratyvo tekstynas pradėtas kurti 2018 metais Lietuvių kalbos instituto Bendrinės kalbos tyrimų centre vykdant ilgalaikę programą Fundamentalieji ir taikomieji šiuolaikinės bendrinės lietuvių kalbos pokyčių bei inovacijų tyrimai ir sklaida (pagal priemonę Skaitmeninių išteklių bendrinės lietuvių kalbos reiškinių tyrimams kūrimas, atnaujinimas, pildymas ir plėtra). Tikslas – sukurti publicistikos duomenų bazę ir jos pagrindu atlikti kalbinio diskurso tyrimus ir moderniosios tapatybės ideologinio naratyvo analizę. Nuolat pildomame tekstyne kaupiama 1922−1992 m. publicistika. 2018 metais į tekstyną įkelta 25 aut. l. teksto, 2019 m. – beveik 46 aut. l. teksto. Publicistikos tekstai yra autentiški – nėra redaguoti pagal dabartinės lietuvių kalbos taisykles (pvz., palikta Hiugo, Kamerunas, Amuras, rugpiūčio, piūtis, milionų, aštunkojis, tur būt, gal būt ir pan.).

 3. Tekstyno paskirtis
 4. Kuriamas tekstynas bus naudingas mokslo darbams atlikti (lingvistinei, statistinei, sociologinei ar kitokiai tekstyno duomenų analizei), pasitarnaus visiems lietuvių kalbos vartotojams, kurie domisi publicistikos raida, lietuvių kalbos semantiniais bei struktūriniais pokyčiais.

 5. Šaltiniai
 6. Tęstiniame tekstyne yra:
  1928 m. „Lietuvos aido“ kovo, birželio, rugsėjo, gruodžio mėnesių tekstų.
  1956 m. „Komjaunimo tiesos“ kovo, birželio, rugsėjo, gruodžio mėnesių tekstų.
  1957 m. „Komjaunimo tiesos“ kovo, birželio, rugsėjo, gruodžio mėnesių tekstų.
  1962 m. „Tiesos“ kovo, birželio, rugsėjo, gruodžio mėnesių tekstų.
  1992 m. „Tiesos“ kovo, birželio, rugsėjo, gruodžio mėnesių tekstų.

 7. Paieškos galimybės
 8. Pagal konkrečią ženklų seką
  Galima atlikti paiešką pagal konkretų žodį, frazę ar pan., kai norima ieškoti tikslios ženklų sekos (raidžių, skaitmenų ir kitų ženklų) (pvz., draugas, geram draugui, 1957 ir t. t.). Ieškant frazės randami sakinyje keli greta einantys žodžiai ir (arba) esantys bet kur sakinyje.
  Pagal fragmentą
  Galima atlikti paiešką pagal fragmentą, parašius žvaigždutę arba apatinį ilgą brūkšnį, pvz.: draug*, liet_, Lietuvos draug* ir pan. Apatinis brūkšnys nurodo vieną nežinomą simbolį, du brūkšniai – du ir t. t., žvaigždutė nurodo ne mažiau kaip vieną nežinomą simbolį. Pagal šią paiešką iš Išplėstinėje paieškoje siūlomo sąrašo galima pasirinkti, patikslinti, konkrečius žodžius (pvz., draugas, drauge, draugiškas, draugauti ir t. t.).
  Pagal šaltinį
  Galima atlikti išplėstinę paiešką pagal publicistikos šaltinį (jo pavadinimą, leidimo datą).

  Paieška veikia naršyklėse: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera.

 9. Kūrėjai
 10. Moderniosios tapatybės ideologinio naratyvo tekstyną kuria Lietuvių kalbos instituto (Petro Vileišio g. 5, Vilnius) Bendrinės kalbos tyrimų centro mokslininkai:

  Dr. Anželika Gaidienė (Lietuvių kalbos instituto Bendrinės kalbos tyrimų centro mokslo darbuotoja);
  Dr. Aurelija Gritėnienė (Lietuvių kalbos instituto Bendrinės kalbos tyrimų centro vyresnioji mokslo darbuotoja);
  Dr. Veslava Čižik-Prokaševa (Lietuvių kalbos instituto Bendrinės kalbos tyrimų centro mokslo darbuotoja);
  Dr. Loreta Vaičiulytė-Semėnienė (Lietuvių kalbos instituto Bendrinės kalbos tyrimų centro vyriausioji mokslo darbuotoja);
  Dr. Robertas Stunžinas (Lietuvių kalbos instituto Bendrinės kalbos tyrimų centro mokslo darbuotojas, 2018).

  Prie tekstyno kūrimo taip pat prisideda:
  Danutė Stakienė (Lietuvių kalbos instituto Infrastruktūros ir sklaidos skyriaus redaktorė);
  Nijolė Vinikaitė (Lietuvių kalbos instituto Infrastruktūros ir sklaidos skyriaus spaudinių redaktorė).

  Tekstyno programuotojas:
  Vytautas Šveikauskas (Lietuvių kalbos instituto programuotojas).

 11. Naudojimosi taisyklės
 12. Moderniosios tapatybės ideologinio naratyvo tekstynas yra tęstinis Lietuvių kalbos instituto kūrinys. Visa tekstyne pateikta medžiaga, įskaitant dalių išdėstymą, dizainą, tekstą, grafiką, yra Lietuvių kalbos instituto nuosavybė, saugoma tarptautinių ir Lietuvos Respublikos intelektinės nuosavybės teisės aktų.
  Be raštiško Lietuvių kalbos instituto leidimo draudžiama ją kopijuoti, publikuoti, parduoti, platinti, keisti ar kurti išvestinius produktus.

  Pasirėmus tekstyno duomenimis, būtina nurodyti šaltinį taip:
  Moderniosios tapatybės ideologinio naratyvo tekstynas [Tęstinis internetinis moksliškai susistemintas duomenų rinkinys]. Sudarytojos: Anželika Gaidienė, Aurelija Gritėnienė, Veslava Čižik-Prokaševa, Loreta Vaičiulytė-Semėnienė. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. Prieiga internete: http://publicistikos-tekstynas.lki.lt. (Žiūrėta [data]). ISBN 978-609-411-256-0, doi.org/10.35321/publicistikos-tekstynas.
  Pateikiant šaltinį, būtina nurodyti naudojimosi tekstynu datą, nes duomenys pildomi.